Publicita projektu

Fotografie z výuky

20. září 2011  |  Autor Správce

Fotografie z výuky v zimním semestru 2011.
Zobrazit


Účast na konferenci Aeduca 2011

20. září 2011  |  Autor Správce

Fotografie z konference Aeduca 2011, kde byl prezentován projekt Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie.
Zobrazit


První konference projektu

10. března 2011  |  Autor Správce

Fotografie z 1. konference projektu Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie.
Hosté

Děkujeme za účast hostům (zleva: PhDr. Fantová Hana - vedoucí odboru školství, Magistrát města Olomouce; doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. - proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti; Ing. Jaroslav Havelka - ředitel OHK Olomouc; doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.; prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. - děkan PřF UP).

Zobrazit


O oboru Aplikovaná chemie

Bakalářský studijní obor Aplikovaná chemie je určen studentům, kteří mají zájem získat základy vysokoškolských znalostí chemie a prohloubit svoje znalosti angličtiny a výpočetní techniky. Hlavní důraz je tak kladen nejen na základní obory chemie ale i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40% výuky věnované moderním chemickým oborům, 20% zaměřenými na výpočetní techniku a 15% na výuku angličtiny včetně odborné terminologie. Výuka chemie je zaměřena převážně na její moderní aplikace v laboratorní a technické praxi. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi. Více o bakalářském oboru aplikovaná chemie

O projektu

Projekt má za cíl zásadní inovaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie zvyšující jazykovou připravenost a dovednosti studentů při práci s IT a umožňující výběr odborného zaměření prostřednictvím modulové skladby výuky. Realizace cíle je zabezpečena klíčovými aktivitami typu inovace stávajících a vytvoření nových předmětů z oblasti výuky cizího jazyka, předmětů zaměřených na znalost IT i vysokou odbornost absolventa. Důležitou klíčovou aktivitu představují nově sestavené výukové moduly, umožňující odbornou specializaci cílové skupině vysokoškolských studentů, zaměření do oblasti ekonomiky ve spojení s chemickou odborností resp. zaměření na materiálové technologie a nanotechnologie. Více o projektu