Termíny, úkoly, deadlines...

  • 30. 04. 2012 – Odevzdání pracovní verze učebních textů pro výuku v letním semestru.
  • 30. 01. 2012 – Odevzdání prezentací pro výuku v letním semestru.
  • 31. 11. 2011 – Odevzdání pracovní verze učebních textů pro výuku v zimním semestru.
  • 30. 09. 2011 – Odevzdání ukázkových prezentací pro výuku v letním semestru.
  • 31. 08. 2011 – Odevzdání prezentací pro výuku v zimním semestru.
  • 31. 03. 2011 – Odevzdání vyplněných formulářů pro katalog předmětů (vloženo dne 23. 3. 2011)
  • 07. 03. 2011 – Odevzdání základní verze sylabů předmětů (vloženo dne 23. 2. 2011)
  • Termín odevzdání výkazů práce je vždy k 5. dni následujícího měsíce. (vloženo dne 17. 1. 2011)

O oboru Aplikovaná chemie

Bakalářský studijní obor Aplikovaná chemie je určen studentům, kteří mají zájem získat základy vysokoškolských znalostí chemie a prohloubit svoje znalosti angličtiny a výpočetní techniky. Hlavní důraz je tak kladen nejen na základní obory chemie ale i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40% výuky věnované moderním chemickým oborům, 20% zaměřenými na výpočetní techniku a 15% na výuku angličtiny včetně odborné terminologie. Výuka chemie je zaměřena převážně na její moderní aplikace v laboratorní a technické praxi. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi. Více o bakalářském oboru aplikovaná chemie

O projektu

Projekt má za cíl zásadní inovaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie zvyšující jazykovou připravenost a dovednosti studentů při práci s IT a umožňující výběr odborného zaměření prostřednictvím modulové skladby výuky. Realizace cíle je zabezpečena klíčovými aktivitami typu inovace stávajících a vytvoření nových předmětů z oblasti výuky cizího jazyka, předmětů zaměřených na znalost IT i vysokou odbornost absolventa. Důležitou klíčovou aktivitu představují nově sestavené výukové moduly, umožňující odbornou specializaci cílové skupině vysokoškolských studentů, zaměření do oblasti ekonomiky ve spojení s chemickou odborností resp. zaměření na materiálové technologie a nanotechnologie. Více o projektu