Základy vybraných experimentálních metod

Návody k cvičením

 • Příprava acetylacetonátu kobaltitého Co(acac)3: PDF
 • Příprava mangananu draselného K2MnO4: PDF
 • Analytické reakce – důkaz základních anorganických iontů: PDF
 • Dělení bílkovin pomocí diskontinuální elektroforézy v polyakrylamidovém gelu (PAGE): PDF
 • Esterifikace: PDF
 • Oranž II: PDF
 • Rektifikace: PDF
 • Spektrofotometrické stanovení v analýze vod: PDF
 • Stanovení Zn v potravinovém doplňku (nová úloha): PDF
 • Záchyt a stanovení oxidů dusíku v ovzduší (nová úloha): PDF
 • Papírová a tenkovrstvá chromatografie: PDF
 • Volumetrie v analýze vod: PDF

Skripta – distanční verze

 • Základy vybraných experimentálních metod: PDF

O oboru Aplikovaná chemie

Bakalářský studijní obor Aplikovaná chemie je určen studentům, kteří mají zájem získat základy vysokoškolských znalostí chemie a prohloubit svoje znalosti angličtiny a výpočetní techniky. Hlavní důraz je tak kladen nejen na základní obory chemie ale i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40% výuky věnované moderním chemickým oborům, 20% zaměřenými na výpočetní techniku a 15% na výuku angličtiny včetně odborné terminologie. Výuka chemie je zaměřena převážně na její moderní aplikace v laboratorní a technické praxi. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi. Více o bakalářském oboru aplikovaná chemie

O projektu

Projekt má za cíl zásadní inovaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie zvyšující jazykovou připravenost a dovednosti studentů při práci s IT a umožňující výběr odborného zaměření prostřednictvím modulové skladby výuky. Realizace cíle je zabezpečena klíčovými aktivitami typu inovace stávajících a vytvoření nových předmětů z oblasti výuky cizího jazyka, předmětů zaměřených na znalost IT i vysokou odbornost absolventa. Důležitou klíčovou aktivitu představují nově sestavené výukové moduly, umožňující odbornou specializaci cílové skupině vysokoškolských studentů, zaměření do oblasti ekonomiky ve spojení s chemickou odborností resp. zaměření na materiálové technologie a nanotechnologie. Více o projektu