Moderní systémy řízení jakosti

Anotace předmětu

 • Anotace předmětu: PDF

Prezentace

 •     1. přednáška: PDF
 •     2. přednáška: PDF
 •     3. přednáška: PDF
 •     4. přednáška: PDF
 •     5. přednáška: PDF
 •     6. přednáška: PDF
 •     7. přednáška: PDF
 •     8. přednáška: PDF
 •     9. přednáška: PDF

Skripta – distanční verze

 • Moderní systémy řízení jakosti: PDF

Přílohy ke skriptům

 • Kapitola 1 – tabulka: XLS
 • Moderní systémy řízení jakosti (kap. 3, příloha 1): DOC
 • Moderní systémy řízení jakosti (kap. 3, příloha 2): XLS

O oboru Aplikovaná chemie

Bakalářský studijní obor Aplikovaná chemie je určen studentům, kteří mají zájem získat základy vysokoškolských znalostí chemie a prohloubit svoje znalosti angličtiny a výpočetní techniky. Hlavní důraz je tak kladen nejen na základní obory chemie ale i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40% výuky věnované moderním chemickým oborům, 20% zaměřenými na výpočetní techniku a 15% na výuku angličtiny včetně odborné terminologie. Výuka chemie je zaměřena převážně na její moderní aplikace v laboratorní a technické praxi. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi. Více o bakalářském oboru aplikovaná chemie

O projektu

Projekt má za cíl zásadní inovaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie zvyšující jazykovou připravenost a dovednosti studentů při práci s IT a umožňující výběr odborného zaměření prostřednictvím modulové skladby výuky. Realizace cíle je zabezpečena klíčovými aktivitami typu inovace stávajících a vytvoření nových předmětů z oblasti výuky cizího jazyka, předmětů zaměřených na znalost IT i vysokou odbornost absolventa. Důležitou klíčovou aktivitu představují nově sestavené výukové moduly, umožňující odbornou specializaci cílové skupině vysokoškolských studentů, zaměření do oblasti ekonomiky ve spojení s chemickou odborností resp. zaměření na materiálové technologie a nanotechnologie. Více o projektu